Câu đố về thực vật:

Không thiếu không thừa
Lá xòe như lọng
Là cây gì?