Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nằm trong một hang sâu
Lờ mờ thạch nhũ trông như cột nhà
Gõ vào nghe tiếng ngân xa
Kiên Giang - Rạch Giá bước qua chùa này?