Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đã đi chỉ có về xuôi
Đã bay theo gió buồn vui chẳng màng.
Đã rụng là đều vỡ tan
Lạ chưa sau đó hoàn toàn như xưa.
(Là gì?)