Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nằm ở cạnh Hồ Tây
Thờ Chúa Liễu Hạnh, nơi này bao năm?