Câu đố khác:

Vốn em không đứng thẳng người
Bỏ đuôi, đựng mực trong thời xa xưa
Đến khi em bỏ mất ngờ
Trở thành bóng mát, cháu, bà chờ trăng?