Câu đố về các loài động vật:

Chim gì liệng tựa thoi đưa
Báo mùa xuân đẹp, say sưa giữa trời?