Chiều nay đi học về
 
Trên vỉa hè em thấy
 
Một bà già chống gậy
 
Muốn tránh xe qua đường
 
Em vội dừng bước chân
 
Đến bên bà nói nhỏ
 
Đường nhiều xe lắm đó
 
Để cháu dắt bà qua
 
Tay em nắm tay bà
 
Cùng bước qua đường rộng
 
Chìa tay bà cảm động
 
Khen mãi em bé ngoan.