Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Chồng đi biền biệt phương xa
Núi gì có đá chờ mong chồng về?