Câu đố về các loài động vật:

Chim gì mang tiếng bịp lừa
Nước ròng, nước lớn là vừa báo tin?