Câu đố về thực vật và hoa quả:

Không về mà tròn.
(Là quả gì?)