Câu đố về thực vật:

Suốt ngày hoa ngủ lại chưa
Đến đêm mới thức hương đưa ngát trời
Là hoa gì?