Câu đố về các loại bánh:

Bánh gì nhân đậu rất ngon
Rất nhiều mà lại bảo còn ít thôi?
(Là bánh gì?)