Câu đố về con người và địa danh:

Tên là thần nước
Mà chẳng biết bơi
Đứng thẳng giữa trời
Chân ngâm trong nước
Là tháp nào?