Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Con người giản dị thuỷ chung
Hai lần danh hiệu anh hùng quốc gia
Nông trường trại giống là nhà
Nuôi trâu, bò sữa thiết tha yêu nghề
Đôi quê Quảng Ngãi, Ba Vì
Tuổi "xưa nay hiếm" vẫn mê trâu bò.
(Là ai?)