Câu đố về động vật:

Chim gì kêu chẳng ai thương
Kêu ra người mắng tìm đường bay xa