Câu đố về các loài động vật:

Mắt lồi, miệng rộng, sấm động mưa rào
Tắm mát rủ nhau, hát bài “ộp, ộp”