Câu đố về vật dụng:

Suốt ngày đứng ở góc nhà
Việc gì cũng biết đó là cái chi
Là cái gì?