Câu đố lá gì:

Lá gì bé hái tặng bà
Ăn rồi môi cứ như là thoa son?