Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Chiến hào, phòng tuyến đất cao
Sông nào quân Tống Quách Quỳ thua to?

Đố là sông gì?