Câu đố tổng hợp:

Có quả mà chẳng có cây
Đường mòn lối cũ tháng ngày dạo chơi
Là quả gì?