Câu đố về vật dụng:

Thân nhỏ bé dáng nhỏ thôi
Theo anh bộ đội cuộc đời vào thơ
Là cái gì?