Câu đố về các nhạc cụ:

Chỉ mọc có hai dây
Gốc chẳng có rễ cây
Mà tròn như cái bát
Khi đuôi ngựa cọ xát
Phát ra ngàn tiếng tơ.
(Là đàn gì?)