Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì xuân đến nhắc tên
Chiều ba mươi Tết có trên bàn thờ?
(Là hoa gì?)