Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Một mẹ sinh được vạn con
Rạng ngày chết hết chỉ còn một cha
Mặt mẹ tươi đẹp như hoa
Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn.
(Là gì?)