Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Chạy nhanh không được
Chạy chậm càng nguy
Nhỏ, to đều bước
Công ngày tháng đi.
(Là cái gì?)