Câu đố về con người và địa danh:

Truyện xưa vua trả gươm thần
Hồ xưa dấu cũ lòng dân tôn thờ
Là hồ nào?