Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Cái gì bay bổng trên cao
Chở bao nhiêu khách ta, Tây đi về?
(Là gì?)