Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Ai về qua Ngũ Động Sơn
Hà Nam thuộc tỉnh, ghé sang thăm đến
Tích xưa quân tướng vẫn còn
Năm nào phá Tống, bình Chiêm diệt thù?