Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Vịnh nào sống biếc mênh mông
Núi non giăng hàng, ngàn ngọn gần xa
Kỳ quan vũ trụ chẳng ngoa
Năm châu khen ngợi, đúng là cảnh tiên?