Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây gì bé nhỏ
Hạt nó nuôi người
Tháng năm tháng mười
Cả làng đi gặt.
(Là cây gì?)