Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Địa cầu ta có mấy châu?
Có nơi bảo sáu, có người bảo năm?