Câu đố về động vật:

Chân đen mình trắng
Đứng nắng giữa đồng.
(Là con gì?)