Câu đố về hoa:

Cây xanh xanh, lá xanh xanh
Nhìn em ngỡ trúc, đỏ màu thắm tươi?