Câu đố về cây:

Cây xanh xanh, lá xanh xanh
Thân tròn nhẵn bóng, lại đây những gai?