Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây lăn tăn dễ ăn, khó trèo
Cây lèo tèo dễ nèo, khó ăn?
(Là cây gì?)