Câu đố về cây:

Cây gì rạng rỡ tông đường
Hơn cả Bảng nhãn, Thám hoa thuở nào?