Câu đố về cây:

Cây gì ở tận trong rừng
Gỗ cho dầu để pha sơn quét nhà?