Câu đố về thực vật, hoa quả:

Cây gì mọc ở sân trường
Cùng em năm tháng thân thương bạn bè
Nấp trong tán lá tiếng ve
Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau?
(Là hoa gì?)