Câu đố cây gì:

Cây gì lá biếc hoa vàng
Quả sinh trong đất hạt rang rất bùi?