Câu đố về các loại bánh:

Đinh ninh một dạ ngọt lành
Thân tròn trắng muốt bập bênh nước sôi
Tháng năm sâu bọ giết rồi
Dân gian miếng một nuốt trôi đĩa đây?
(Là bánh gì?)