Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về thăm đất Quảng Ninh
Thăm đình, thăm biển, đảo mình cùng tên?