Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Áo em có đủ các màu
Thân em trắng muốt như nhau thẳng hàng.
Mỏng dày là ở số trang
Lời thầy cô, kiến thức vàng trong em.
(Là gì?)