Câu đố về đồ vật:

Vừa bằng cuốn sổ. Tính toán thông minh
Cộng trừ hàng tỉ, mấy người cũng thua?