Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
 
Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
 
Thân dừa bạc phếch tháng năm
 
Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao
 
Đêm hè hoa nở cùng sao
 
Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh
 
Ai mang nước ngọt nước lành
 
Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa
 
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
 
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
 
Trời trong đầy tiếng rì rào
 
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra
 
Đứng canh trời đất bao la
 
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.