Mời mẹ ngồi yên lặng
 
Để bác sĩ khám cho
 
Chắc lại đi đầu nắng
 
Bệnh này là bệnh ho
 
Thuốc ngọt chứ không đắng
 
Phải uống với nước cơ
 
Nếu tiêm thì đau lắm
 
Mẹ lại khóc nhè thôi
 
Mẹ bỗng hỏi bác sĩ
 
Sổ mũi uống thuốc gì
 
Bác sĩ chừng hiểu ý
 
Uống sữa với bánh mì