Câu đố về thực vật và hoa quả:

Cây bằng cột nhà
Lá bằng cánh phản.
(Là cây gì?)