Câu đố về vật dụng:

Đầu năm hoa nở xuân về
Nhà nhà đều rước tôi về đóng treo
Là cái gì?