Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì lạnh giá buốt xương
Có về Đà Nẵng xin mời ghé thăm?