Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Cậu em một tuổi đi đầu
Ba anh lên chín theo sau thẳng hàng.
Riêng anh chín cuối rất "ngang"
Trồng cây chuối ngược cho làng" biết tay"
(Là số nào?)