Câu đố về thực vật:

Sáng sớm mặc áo trắng bong
Chiều về phơn phớt áo hồng sáng tươi
Là hoa gì?